RobBeurseFotografie

Tentoonstelling: Naar aanleiding van...

Als de schakels van een ketting rijgen de foto’s zich aaneen en vormen zo uiteindelijk een door negen fotografen gemaakte indrukwekkende serie. In De Arcade in de wijk Roomburg was dit interessante kunstwerk tot 28 oktober 2020 te zien.

‘Naar aanleiding van…’ is de gezamenlijke eindopdracht aan de deelnemers van de studiedagen Conceptuele fotografie I.
Basis voor de aanpak is het doorgeef-fluisterspel waarbij een zin beginnend bij de eerste persoon in de rij, doorgefluisterd wordt aan de volgende in de rij. Dat leidt dikwijls tot een verrassend eindresultaat.
Op die manier zijn ook de cursisten-fotografen met foto’s aan het werk gegaan. De eerste fotograaf maakte een serie van twee foto’s. De eerste foto die hij maakt ziet u in de tentoonstelling. De tweede foto die hij in zijn serie van twee maakt stuurt hij door naar de volgende fotograaf. Die maakt geïnspireerd door die foto twee volgens hem aansluitende foto’s. De eerste foto die hij maakt ziet u in de tentoonstelling. De tweede die hij maakt stuurt hij door naar de volgende fotograaf, enzovoorts.
Zo ontstaat er uiteindelijk een gezamenlijk werk van uitgewerkte interpretatie naar aanleiding van de interpretatie (foto) van de voorgaande fotograaf.
Bij Conceptuele fotografie maakt de fotograaf geen foto’s van wat hij ziet, maar van wat hij bedenkt.
In de tentoonstelling is ook ‘Het proces’ opgenomen, een visuele uitleg met alle foto’s, dus ook de ‘aanleidingen’.

De expositie ‘Naar aanleiding van…’ is tot 28 oktober te bezoeken in De Arcade, Octavialaan 61 in Leiden (Roomburg).

Scroll naar boven